Styrelsen

Birgitta Edin
Kårchef, Bilkårsnytt och Tjänstegrensansvarig

birgitta@bilkarenharnosand.se
0611-149 85

 

Karolina Johansson
Vice Kårchef och
Totalförsvarsupplysning

karolina@bilkarenharnosand.se
0611-609 22

Anita Hjeltman
Trafiksäkerhetsombud


anita@bilkarenharnosand.se
0611-600 44
 070-694 14 76

Monica Boldén
Kassör


monica@bilkarenharnosand.se
070-946 58 21

Jenny Almgren
Utbildningsledare / ABU
Medlemsregister

jenny@bilkarenharnosand.se
060-12 99 52

 

Emma Jonsson Wallin
Info/rekrytering,
Mob,
Press och Ungdomsansvarig 
emma@bilkarenharnosand.se
070-309 42 67

Sara Pettersson
Sekreterare och Vice Trafiksäkerhetsombud

sara@bilkarenharnosand.se
0611-55 68 88

 

 

 

HÄRNÖSAND