Aktiviteter 

 

Intresserad av vad FRG är hör av dig, så skickar vi mer info.
info@bilkaren.se

Vill du anmäla intresse på en gång Klicka på blankett

Skickas till Jenny Almgren.

..........................................................................................................................................................

Hej!

Här kommer en inbjudan till en kurs som kommer att hållas i Lycksele helgen den 15-16 november.

Kursen heter "Ledarskap idag" och är öppen för alla som är betalande medlemmar i en frivillig försvarsorganisation. Det behövs alltså inga förkunskaper och passar för alla oavsett avtal och utbildning sedan tidigare.
Passa på nu när den går i Västerbotten. Kursen kommer att hållas på Ansia i Lycksele och ni har som vanligt fri resa, kost och logi under kurstiden.

För att läsa mer om kursen och samtidigt göra en anmälan så går du in på lottornas hemsida:

http://www.svenskalottakaren.se/start/utbildning/ledarskap/introduktion-ledarskap

Har du ytterligare frågor så kontakta mig gärna!

Med vänliga hälsningar

 

Umeå Lottakår

Carin Staaf

 

carinstaaf00@gmail.com
070-315 38 70

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................


 

 Kurs i gruppdynamik genom Försvarskvinnor i Västernorrland.

 

 Och se nedan

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tilldelat uppdrag till Försvarsutbildarna och Civilförsvarsförbundet att genomföra Grundkurs Krisberedskapssystemet.Det är samma kurser som genomfördes 2013.

Det blir 7 kurser runt om i landet under 2014. Ett par län har slagits samman till en gemensam kurs, detta för att säkra upp att vi får tillräckligt antal anmälda för att kunna genomföra kursen.

Då vi vet att ni behöver datumen så snart som möjligt får ni dem här, men vi återkommer med information om kursort och mer detaljerad anvisning om kursansökan.

Även i år skall medlemmen anmäla sig till sin egen organisation som sedan skickar ansökningarna i en prioriterad ordning till Försvarsutbildarna.

 

Sista ansökningsdag är generellt 6 veckor innan kursstart.

Kurs
Grundkurs Krisberedskapssystemet

Kurskod

C 71106

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna ha en nyckelbefattning i en frivillig förstärkningsresurs som stöd till civila Krisberedskapssystemet.

Mål
Kursdeltagarna skall i sin roll som nyckelperson i en frivillig förstärkningsresurs ha kunskap och förståelse för det svenska krisberedskapssystemet (inkluderande begrepp och mekanismer) samt kunskap och förståelse för hur information och kommunikation fungerar i kriser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till individer som har, eller skall ha, en nyckelbefattning inom en frivillig förstärkningsresurs samt individer som behöver kompetensen för att kunna vara en del av frivilliga försvarsorganisationers utveckling av förstärkningsresurser. Detta i avseende stöd till kommuner, länsstyrelser eller civila centrala myndigheter.

Kursinnehåll
Nationella krisberedskapssystemet
Myndighetsinformation och krisinformation
Begrepp och mekanismer i systemet
Scenariospel

Län                                                                                Datum                              Ansökningar senast till Försvarsutbildarna

Östergötland                                                                24-26 okt                           11 sept
Jämtland, Härjedalen och Västernorrland                   28-30 nov                          16 oktHar ni frågor går det bra att kontakta anna.torndahl@forsvarsutbildarna.se

  

HÄRNÖSAND